Showing 1–15 of 33 results

PB3000BT

คุณสมบัติ
 • รถเทรลเลอร์พ่วงลากจูงไฟบอลลูน (Balloon Light) พร้อมหลอดไฟ Metal Halide 1000w x 3หลอด ติดตั้งพร้อมเครื่อง Generator (เครื่องปั่นไฟ)
 • เสาไฟปรับความสูงด้วยระบบรอกมือหมุนได้สูงสุด 9.1m
 • สามารถให้แสงสว่างได้รอบทิศทาง ไม่แสบตาและแยงตา น้ำหนักเบาเคลื่อนที่ง่าย จัดเก็บง่าย สามารถขนย้ายได้ด้วยเครนหิ้ว หรือใช้รถพ่วงลากจูง
 • สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งานเช่น งานกีฬา งานก่อสร้าง งานบรรเทาสาธารณะภัย ที่จอดรถ งานทางการทหาร หรือ งานอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องทางที่มีประสิทธิภาพ เคลื่อนที่ได้ไม่ต้องติดตั้งถาวร ใช้ได้แม้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง


Brochure

PB1400TMW

คุณสมบัติ
 • รถเทรลเลอร์พ่วงลากจูงไฟสปอตไลท์ พร้อมโคมไฟ Metal Halide 1000w x 4หลอด ติดตั้งพร้อมเครื่อง Generator (เครื่องปั่นไฟ)
 • เสาไฟปรับความสูงด้วยระบบรอกมือหมุนได้สูงสุด 9.1m
 • น้ำหนักเบาเคลื่อนที่ง่าย จัดเก็บง่าย สามารถขนย้ายได้ด้วยเครนหิ้ว หรือใช้รถพ่วงลากจูง
 • สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งานเช่น งานกีฬา งานก่อสร้าง งานบรรเทาสาธารณะภัย ที่จอดรถ งานทางการทหาร หรือ งานอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องทางที่มีประสิทธิภาพ เคลื่อนที่ได้ไม่ต้องติดตั้งถาวร ใช้ได้แม้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง


Brochure

PB1600TMW

คุณสมบัติ
 • รถเทรลเลอร์พ่วงลากจูงไฟสปอตไลท์ พร้อมโคมไฟ Metal Halide 1000w x 6หลอด ติดตั้งพร้อมเครื่อง Generator (เครื่องปั่นไฟ)
 • เสาไฟปรับความสูงด้วยระบบรอกมือหมุนได้สูงสุด 9.1m
 • น้ำหนักเบาเคลื่อนที่ง่าย จัดเก็บง่าย สามารถขนย้ายได้ด้วยเครนหิ้ว หรือใช้รถพ่วงลากจูง
 • สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งานเช่น งานกีฬา งานก่อสร้าง งานบรรเทาสาธารณะภัย ที่จอดรถ งานทางการทหาร หรือ งานอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องทางที่มีประสิทธิภาพ เคลื่อนที่ได้ไม่ต้องติดตั้งถาวร ใช้ได้แม้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง


Brochure

PB1600THW

คุณสมบัติ
 • รถเทรลเลอร์พ่วงลากจูงไฟสปอตไลท์ พร้อมโคมไฟ Metal Halide 1000w x 6หลอด ติดตั้งพร้อมเครื่อง Generator (เครื่องปั่นไฟ)
 • เสาไฟปรับความสูงด้วยแผงควบคุมและระบบไฮดรอลิค ได้สูงสุด 9.1m
 • น้ำหนักเบาเคลื่อนที่ง่าย จัดเก็บง่าย สามารถขนย้ายได้ด้วยเครนหิ้ว หรือใช้รถพ่วงลากจูง
 • สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งานเช่น งานกีฬา งานก่อสร้าง งานบรรเทาสาธารณะภัย ที่จอดรถ งานทางการทหาร หรือ งานอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องทางที่มีประสิทธิภาพ เคลื่อนที่ได้ไม่ต้องติดตั้งถาวร ใช้ได้แม้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง


Brochure

PB1600THWHL

คุณสมบัติ
 • รถเทรลเลอร์พ่วงลากจูงไฟสปอตไลท์ พร้อมโคมไฟ Metal Halide 1000w x 6หลอด ติดตั้งพร้อมเครื่อง Generator (เครื่องปั่นไฟ)
 • เสาไฟปรับความสูงด้วยแผงควบคุมและระบบไฮดรอลิค ได้สูงสุด 9.1m และเพิ่มระบบขาตั้งไฮดรอลิค
 • น้ำหนักเบาเคลื่อนที่ง่าย จัดเก็บง่าย สามารถขนย้ายได้ด้วยเครนหิ้ว หรือใช้รถพ่วงลากจูง
 • สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งานเช่น งานกีฬา งานก่อสร้าง งานบรรเทาสาธารณะภัย ที่จอดรถ งานทางการทหาร หรือ งานอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องทางที่มีประสิทธิภาพ เคลื่อนที่ได้ไม่ต้องติดตั้งถาวร ใช้ได้แม้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง


Brochure

PB1000B

คุณสมบัติ
 • รถเข็นไฟบอลลูน (Balloon Light) พร้อมหลอดไฟ Metal Halide 1000w x 1หลอด ติดตั้งพร้อมเครื่อง Generator (เครื่องปั่นไฟ)
 • เสาไฟปรับความสูงด้วยระบบรอกมือหมุนได้สูงสุด 4.95m
 • สามารถให้แสงสว่างได้รอบทิศทาง ไม่แสบตาและแยงตา น้ำหนักเบาเคลื่อนที่ง่าย จัดเก็บง่าย สามารถขนย้ายได้ด้วยรถโฟล์คลิฟท์หรือเครนหิ้ว
 • สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งานเช่น งานกีฬา งานก่อสร้าง งานบรรเทาสาธารณะภัย ที่จอดรถ งานทางการทหาร หรือ งานอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องทางที่มีประสิทธิภาพ เคลื่อนที่ได้ไม่ต้องติดตั้งถาวร ใช้ได้แม้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง


Brochure

PB1000B-LED

คุณสมบัติ
 • รถเข็นไฟบอลลูน (Balloon Light) พร้อมหลอดไฟ LED 1000w x 1หลอด ติดตั้งพร้อมเครื่อง Generator (เครื่องปั่นไฟ)
 • เสาไฟปรับความสูงด้วยระบบรอกมือหมุนได้สูงสุด 4.95m
 • สามารถให้แสงสว่างได้รอบทิศทาง ไม่แสบตาและแยงตา น้ำหนักเบาเคลื่อนที่ง่าย จัดเก็บง่าย สามารถขนย้ายได้ด้วยรถโฟล์คลิฟท์หรือเครนหิ้ว
 • สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งานเช่น งานกีฬา งานก่อสร้าง งานบรรเทาสาธารณะภัย ที่จอดรถ งานทางการทหาร หรือ งานอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องทางที่มีประสิทธิภาพ เคลื่อนที่ได้ไม่ต้องติดตั้งถาวร ใช้ได้แม้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง
 • ให้แสงสว่างมากว่าเมื่อเทียบกับหลอดไฟชนิดอื่นในจำนวน W เท่ากัน
 • ประหยัดหลังงานกว่า50% อายุการใช้งานอย่างน้อย 50000ชม.


Brochure

PB1000BA

คุณสมบัติ
 • ไฟบอลลูน แบบติดตั้งเพิ่มสำหรับรถเครื่องจักรหลากหลายประเภท พร้อมหลอดไฟ Metal Halite 1000W x 1หลอด สามารถใช้ได้กับไฟบ้าน 220Vol/50hz และเครื่องปั่นไฟ
 • สามารถให้แสงสว่างได้รอบทิศทาง ไม่แสบตาและแยงตา


Brochure

PB1000BAS

คุณสมบัติ
 • ไฟบอลลูนแบบขาตั้ง พร้อมหลอดไฟ Metal Halite 1000W x 1หลอด สามารถใช้ได้กับไฟบ้าน 220Vol/50hz และเครื่องปั่นไฟ
 • สามารถให้แสงสว่างได้รอบทิศทาง ไม่แสบตาและแยงตา ปรับระดับความสูงได้สูงสุด 4.2m
 • น้ำหนักเบา เคลื่อนที่สะดวก โคมไฟบอลลูนสามารถพับเก็บได้ ตัวเสาและขาตั้งมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้น
 • ใช้ได้หลากหลายการใช้งาน เช่น งานอีเวนท์ คอนเสิร์ต งานกีฬา หรืองานอื่นๆทั่วไปที่ต้องการแสงสว่างอย่างมีประสิทธ์ภาพ แม้ในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง


Brochure

PB1000BAS-LED

คุณสมบัติ
 • ไฟบอลลูนแบบขาตั้ง พร้อมหลอดไฟ LED 1000W x 1หลอด สามารถใช้ได้กับไฟบ้าน 220Vol/50hz และเครื่องปั่นไฟ
 • สามารถให้แสงสว่างได้รอบทิศทาง ไม่แสบตาและแยงตา ปรับระดับความสูงได้สูงสุด 4.2m
 • น้ำหนักเบา เคลื่อนที่สะดวก โคมไฟบอลลูนสามารถพับเก็บได้ ตัวเสาและขาตั้งมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้น
 • ใช้ได้หลากหลายการใช้งาน เช่น งานอีเวนท์ คอนเสิร์ต งานกีฬา หรืองานอื่นๆทั่วไปที่ต้องการแสงสว่างอย่างมีประสิทธ์ภาพ แม้ในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
 • ให้แสงสว่างมากว่าเมื่อเทียบกับหลอดไฟชนิดอื่นในจำนวน W เท่ากัน
 • ประหยัดหลังงานกว่า50% อายุการใช้งานอย่างน้อย 50000ชม.


Brochure

PB1000BS

คุณสมบัติ
 • ไฟบอลลูนแบบขาตั้ง พร้อมหลอดไฟ Metal Halite 1000W x 1หลอด สามารถใช้ได้กับไฟบ้าน 220Vol/50hz และเครื่องปั่นไฟ
 • สามารถให้แสงสว่างได้รอบทิศทาง ไม่แสบตาและแยงตา ปรับระดับความสูงได้สูงสุด 2.7-4.5m
 • น้ำหนักเบา พับเก็บใส่กระเป๋าได้ง่าย เคลื่อนที่สะดวก
 • ใช้ได้หลากหลายการใช้งาน เช่น งานอีเวนท์ คอนเสิร์ต งานกีฬา หรืองานอื่นๆทั่วไปที่ต้องการแสงสว่างอย่างมีประสิทธ์ภาพ แม้ในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง


Brochure

PB1000BS-LED

คุณสมบัติ
 • ไฟบอลลูนแบบขาตั้ง พร้อมหลอดไฟ LED 1000W x 1หลอด สามารถใช้ได้กับไฟบ้าน 220Vol/50hz และเครื่องปั่นไฟ
 • สามารถให้แสงสว่างได้รอบทิศทาง ไม่แสบตาและแยงตา ปรับระดับความสูงได้สูงสุด 2.7-4.5m
 • น้ำหนักเบา พับเก็บใส่กระเป๋าได้ง่าย เคลื่อนที่สะดวก
 • ใช้ได้หลากหลายการใช้งาน เช่น งานอีเวนท์ คอนเสิร์ต งานกีฬา หรืองานอื่นๆทั่วไปที่ต้องการแสงสว่างอย่างมีประสิทธ์ภาพ แม้ในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
 • ให้แสงสว่างมากว่าเมื่อเทียบกับหลอดไฟชนิดอื่นในจำนวน W เท่ากัน
 • ประหยัดหลังงานกว่า50% อายุการใช้งานอย่างน้อย 50000ชม.

Brochure

PB1000BWS

คุณสมบัติ
 • ไฟบอลลูนแบบขาตั้ง พร้อมหลอดไฟ Metal Halite 1000W x 1หลอด สามารถใช้ได้กับไฟบ้าน 220Vol/50hz และเครื่องปั่นไฟ
 • สามารถให้แสงสว่างได้รอบทิศทาง ไม่แสบตาและแยงตา ปรับระดับความสูงได้สูงสุด 4.2m ด้วยรอกมือหมมุน
 • น้ำหนักเบา เคลื่อนที่สะดวก โคมไฟบอลลูนสามารถพับเก็บได้ ตัวเสาและขาตั้งมีล้อและสามารถพับเก็บได้กะทัดรัด
 • ใช้ได้หลากหลายการใช้งาน เช่น งานอีเวนท์ คอนเสิร์ต งานกีฬา หรืองานอื่นๆทั่วไปที่ต้องการแสงสว่างอย่างมีประสิทธ์ภาพ แม้ในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง


Brochure

PB1000BWS-LED

คุณสมบัติ
 • ไฟบอลลูนแบบขาตั้ง พร้อมหลอดไฟ Metal Halite 1000W x 1หลอด สามารถใช้ได้กับไฟบ้าน 220Vol/50hz และเครื่องปั่นไฟ
 • สามารถให้แสงสว่างได้รอบทิศทาง ไม่แสบตาและแยงตา ปรับระดับความสูงได้สูงสุด 4.2m ด้วยรอกมือหมมุน
 • น้ำหนักเบา เคลื่อนที่สะดวก โคมไฟบอลลูนสามารถพับเก็บได้ ตัวเสาและขาตั้งมีล้อและสามารถพับเก็บได้กะทัดรัด
 • ใช้ได้หลากหลายการใช้งาน เช่น งานอีเวนท์ คอนเสิร์ต งานกีฬา หรืองานอื่นๆทั่วไปที่ต้องการแสงสว่างอย่างมีประสิทธ์ภาพ แม้ในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
 • ให้แสงสว่างมากว่าเมื่อเทียบกับหลอดไฟชนิดอื่นในจำนวน W เท่ากัน
 • ประหยัดหลังงานกว่า50% อายุการใช้งานอย่างน้อย 50000ชม.


Brochure

PB1100-1000B

คุณสมบัติ
 • รถเข็นไฟบอลลูน (Balloon Light) รุ่นสามารถเปลี่ยนจากไฟบอลลูนเป็นไฟสปอตไลท์ได้ มาพร้อมโคมไฟบอลลูน Metal Halide 1000w x 1หลอด และไฟสปอตไลท์ Metal Halide 1000w x 1โคม ติดตั้งพร้อมเครื่อง Generator (เครื่องปั่นไฟ)
 • เสาไฟปรับความสูงด้วยระบบรอกมือหมุนได้สูงสุด 4.95m
 • สามารถให้แสงสว่างได้รอบทิศทาง ไม่แสบตาและแยงตา น้ำหนักเบาเคลื่อนที่ง่าย จัดเก็บง่าย สามารถขนย้ายได้ด้วยรถโฟล์คลิฟท์หรือเครนหิ้ว
 • สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งานเช่น งานกีฬา งานก่อสร้าง งานบรรเทาสาธารณะภัย ที่จอดรถ งานทางการทหาร หรือ งานอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องทางที่มีประสิทธิภาพ เคลื่อนที่ได้ไม่ต้องติดตั้งถาวร ใช้ได้แม้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง


Brochure