Showing 16–30 of 78 results

ลูกชิ้นหมู

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น และซุปกึ่งสำเร็จรูป

 


Brochure

ข้าวโพดหวาน

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ธัญชาติสำหรับอาหารเช้า เครื่องดื่มจากธัญชาติ อาหารเสริมสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

มันฝรั่งหวาน

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ธัญชาติสำหรับอาหารเช้า เครื่องดื่มจากธัญชาติ อาหารเสริมสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว


Brochure

ฟักทอง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ธัญชาติสำหรับอาหารเช้า เครื่องดื่มจากธัญชาติ อาหารเสริมสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

เห็ด

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

ผงต้มยำ

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส ผงหมักและแป้งชุบทอด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

ผงข้าวโพดเผา

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส ผงหมักและแป้งชุบทอด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

ผงลาบ

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส ผงหมักและแป้งชุบทอด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

ผงน้ำพริกเผา

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส ผงหมักและแป้งชุบทอด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

ผงกระเทียม

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส ผงหมักและแป้งชุบทอด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

ผงฟักทอง

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส ผงหมักและแป้งชุบทอด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

ผงเห็ด

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส ผงหมักและแป้งชุบทอด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

ผงกุ้ง

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส ผงหมักและแป้งชุบทอด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

ผงปลาหมึก

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส ผงหมักและแป้งชุบทอด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

 


Brochure

ผงไก่

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส ผงหมักและแป้งชุบทอด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว


Brochure